Het opstellen van een wilsverklaring

Misschien had u vóórdat u met dit onderzoek meedeed nog geen wilsverklaring, maar zou u wel iets op papier willen vastleggen.
Of misschien wilt u een wilsverklaring aanpassen, of een extra wilsverklaring opstellen.
Op deze pagina kunt u informatie vinden die u hierbij kan helpen. In de komende tijd zal deze informatie verder aangevuld worden.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website thuisarts.nl of nvve.nl/wilsverklaringen.

Welke soorten wilsverklaringen zijn er?

Er zijn een aantal soorten wilsverklaringen, als het om medische zorg rond het levenseinde gaat:

– Een (medische) volmacht, waarin u opschrijft wie voor u medische beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt (dit wordt ook wel ‘wilsonbekwaam’ genoemd).

– Een behandelverbod, waarin u opschrijft welke behandelingen u niet wilt. Dit kan gaan over nú, maar ook over de (mogelijke) toekomst. Bijvoorbeeld als u in coma zou raken, of door dementie niet meer zelf kunt aangeven welke zorg u wel en niet wil.

– Een verbod om u te reanimeren als u een hartstilstand krijgt, of een andere behandelbeperking zoals niet meer naar het ziekenhuis of naar de Intensive Care gaan.

– Een euthanasieverzoek, waarin staat in welke (toekomstige) situatie u euthanasie zou willen, ook als u hier zelf niet meer om zou kunnen vragen.

– Een levenswensverklaring, waarin staat welke medische zorg u wél wil.

Deze verklaringen kunnen losse documenten zijn, maar ook samen in één wilsverklaring staan. Of ze staan samen in een ‘Levenstestament’ bij de notaris.
Een verbod om u te reanimeren, of een andere behandelbeperkingen, staat soms in het medisch dossier bij de huisarts, in het ziekenhuis of in het verpleeghuis.
Als u niet gereanimeerd wil worden, kunt u ook een niet-reanimerenpenning laten maken, die u aan een kettinkje om uw nek kunt dragen.

Welke stappen moet ik nemen?

Een aantal stappen zijn belangrijk voor het vastleggen van uw wensen en grenzen als het gaat om medische zorg rond het levenseinde:

1. Praat erover met uw naasten (partner, familieleden, vrienden, buren). Met andere mensen erover praten kan helpen om voor uzelf duidelijk te krijgen wat u belangrijk vindt en wat uw wensen en grenzen zijn.

2. Praat erover met uw huisarts, of een andere arts die u behandelt. U kunt van tevoren alvast een eerste versie van een wilsverklaring maken om te bespreken, maar dat hoeft niet.

3. Bekijk welke wilsverklaringen er zijn, en welke belangrijk voor u zijn. Als u weet welke u zou willen opstellen, kunt u een voorbeeld bekijken of een format gebruiken dat u zelf kunt invullen. Dit kan bijvoorbeeld via de website van de NVVE.

4. Vul de wilsverklaringen in, en vergeet daarbij niet uw naam, geboortedatum, uw handtekening en de datum van die dag.
Schrijf zo duidelijk mogelijk op welke zorg u wel en niet zou willen, en in welke situatie. Het helpt uw naasten en uw arts als u ook kunt opschrijven waaróm u die zorg wel of juist niet wil in die situatie.

5. Laat de wilsverklaringen lezen aan uw naasten, uw huisarts en eventuele andere zorgverleners. Bespreek wat erin staat, en geef een kopie (digitaal of op papier) aan in ieder geval uw huisarts en uw belangrijkste naaste / degene die voor u medische beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt.

6. Houd uw wilsverklaringen actueel. Door ervaringen, door ouder worden of door ziekte, kunnen mensen anders over dingen gaan denken of andere dingen belangrijk gaan vinden. Sta daarom af en toe stil bij wat u heeft opgeschreven, en praat er ook over. Klopt het nog steeds wat er staat? Wilt u iets veranderen of toevoegen?
Als u iets verandert, bespreek dit dan weer met uw naasren en huisarts en geef hen een nieuwe kopie (digitaal of op papier).

 

Welke formats en voorbeelden kunnen mij helpen?

Deze informatie zal nog worden toegevoegd.

 

Het schrijven van een ‘persoonlijke aanvulling’

Deze informatie zal nog worden toegevoegd.

 

Meer informatie

Deze informatie zal nog worden toegevoegd.

 

Meer weten?

Lees verder over ons onderzoek door op één van de tegels hieronder te klikken.

Lees meer over

Het onderzoek

Lees meer over

De resultaten

Lees meer over

Wilsverklaringen